dedecms采集过滤规则及替换规则

采集过滤规则 及替换规则

{dede:trim replace=”}<a([^>]*)>(.*)</a>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<script([^>]*)>(.*)</script>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<!–(.*)–>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<table([^>]*)>(.*)</table>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<style([^>]*)>(.*)</style>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<img([^>]*)>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<object([^>]*)>(.*)</object>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<embed([^>]*)>(.*)</embed>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<iframe([^>]*)>(.*)</iframe>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<param([^>]*)>(.*)</param>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}<div([^.]*)>{/dede:trim}

{dede:trim replace=”}</div>{/dede:trim}

如果文章中的字段 想替换的话

{dede:trim replace=’替换内容’}原内容{/dede:trim}

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

    暂无评论内容